Referencie

Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Prešov, Michalovce www.rvcvychod.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Martin www.rvcmartin.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Senica www.rvc-senica.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava www.zmo.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia
Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra www.rvcnr.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota www.rvcrs.sk
Regionálne vzdelávacie centrum Štrba www.rvc-strba.sk
Regionálna vzdelávacia agentúra www.rva.sk
Mestská časť Bratislava - Petržalka www.petrzalka.sk
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto www.banm.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa SR www.svps.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity www.ardal.sk
Mesto Trenčianske Teplice www.teplice.sk 
Štátne detské domovy