Portfólio

Konzultácie a školenia v oblastiach:

  • prístupnosť webového sídla všeobecne
  • prístupnosť súborov
  • povinné zverejňovanie na webovom sídle povinnej osoby v súlade so štandardami prístupnosti
  • postupy pri monitorovaní webu
  • pravidlá prístupnosti webu podľa WCAG 2.0
  • testovanie prístupnosti