Portfólio

Konzultácie a školenia v oblastiach:

  • prístupnosÅ¥ webového sídla vÅ¡eobecne
  • prístupnosÅ¥ súborov
  • povinné zverejňovanie na webovom sídle povinnej osoby v súlade so Å¡tandardami prístupnosti
  • postupy pri monitorovaní webu
  • pravidlá prístupnosti webu podľa WCAG 2.0
  • testovanie prístupnosti