O nás

Spoločnosť stred.sk s.r.o. vznikla v roku 2007.

Založili ju JUDr. Ivana Gajdošíková, ktorá pôsobila na Mestskom úrade vo Zvolene a Ing. Erika Kusyová, ktorá sa venuje od roku 2002 webovým sídlam miest a obcí.
Od roku 2006, kedy vstúpil do platnosti zákon 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy sa venujeme uplaňovaniu tohto zákona v slovenskej praxi.

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie, školenia rôznym subjektom verejnej správy.